HUISREGELS

We houden de club samen schoon en gezond
• Het dragen van schone sportschoenen en gepaste sportkleding is verplicht
• Tijdens de training maakt u gebruik van een handdoek en maakt u het door u gebruikte apparaat schoon voor uw medesporters door het gebruik ban flacons die door Fitt Club worden aangeboden bij de entree. 
• Etenswaren en niet afsluitbare drinkbekers zijn niet toegestaan in de sportruimten. Bidons wel. 
• Roken en het gebruik en/ of verspreiden van verboden middelen in Fitt Club is verboden
• Dieren op de club zijn niet toegestaan met uitzondering van hulphonden.

Wij respecteren de privacy en rust van anderen
• Het gebruik van mobiele apparaten is niet meer weg te denken uit onze maatschappij, maar bellen in de sportruimten en het maken van foto's of filmopnames waarbij de privacy van medesporters wordt geschonden, is niet toegestaan
• Laat de apparatuur niet luidruchtig op de grond vallen, vermijd harde geluiden tijdens het sporten, en beperk het geluidsniveau van uw muziek door gebruik te maken van oordopjes.
• Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd in de club
• Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd in de club
• Houd apparaten beschikbaar voor anderen indien u deze niet actief gebruikt.

We willen een veilige club voor iedereen
• Het is verplicht een geldend toegangsbewijs bij u te hebben als u de club betreedt. Fitt Club  maakt gebruik van polsbandjes als toegangsbewijs die tevens nodig is om de trainingsapparaten activeren voor gebruik.
• Kinderen jonger dan 16 jaar worden niet toegestaan in de club
• De aanwijzingen van het personeel van Fitt Club dienen te worden gerespecteerd en opgevolgd.  Fitt Club is bevoegd om, indien men daar redelijke gronden voor heeft, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen tot Fitt Club en verwijst hiervoor naar de geldende algemene voorwaarden
• Zorg dat u zelf weet hoe u apparaten gebruikt en oefeningen uitvoert. doet u dat niet dan kunt u bij ons personeel terecht hiervoor. Respecteer je grenzen en zorg dat je weet wat je aankunt, eventueel met advies van een (medisch) specialist. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn. 
• Gebruik de apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden en leg na het sporten de materialen terug op de daarvoor bestemde plaatsen
• Persoonlijke bezittingen die niet nodig zijn om te sporten zoals jassen, tassen, helmen, etc. zijn niet toegestaan in de sportruimten. Wij raden u aan geen waardevolle spullen mee te nemen en om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van opbergruimtes.
• Droog u na het douchen af in het natte gedeelte van de kleedkamer om valpartijen en onnodig vies worden van de kleedkamers te voorkomen. In verband met hygiëne is het niet toegestaan u te scheren in de kleedkamers.